Navazující specializovaná centra a nemocnice

  • Interní klinika Baťovy krajské nemocnice a.s. Zlín
  • Interní oddělení nemocnice Uherské Hradiště
  • Interní kardioangiologická klinika FN Brno - Pekařská
  • Interní kardioangiologická klinická FN Brno - Bohunice
  • Interní klinika FN Olomouc
  • Kardiochirurgická klinika FN Olomouc
  • Kardiocentrum Nemocnice Podlesí Třinec
  • Chirurgická klinika FN Brno - Pekařská
  • CKVP Neuron Medical s.r.o., Brno