Navazující specializovaná centra a nemocnice

  • Kardiovaskulární centrum Zlín, Krajská nemocnice T. Bati a.s.
  • Interní oddělení Uherskohradišťské nemocnice
  • Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH)
  • I. interní kardioangiologická klinika FN u svaté Anny, Brno - Pekařská
  • Interní kardiologická klinika FN Brno - Bohunice
  • I. interní klinika - kardiologická, FN Olomouc
  • Kardiochirurgická klinika FN Olomouc
  • II. chirurgická klinika FN u svaté Anny Brno - Pekařská
  • CKVP Neuron Medical s.r.o., Brno
  • Kardiocentrum Nemocnice Podlesí Třinec