O způsobu objednání pacientů k vyšetření

Vyjma speciálních případů vzhledem k vytíženosti ambulance t. č. nepřebíráme pacienty od jiných okolních internistů a kardiologů.
Regionálně jsme smluvně povinni zajistit především péči o pacienty Uherskobrodska, proto je t.č. omezeno vyšetřování a ošetřování nových pacientů z jiných regionů.
Obě opatření nejsou výrazem naší neochoty, ale důsledkem vytížení naší ambulance a nutnosti zachování kvalitní péče o pacienty.

Při objednávání do naší ambulance preferujeme telefonické objednávání před objednáním e-mailem.
Proč?
  1. Provádíme různá vyšetření - ultrazvukové vyšetření srdce (tzv. ECHO) či cév, EKG vyšetření jak jednorázové, tak monitorování srdečního rytmu Holterovským nosičem v trvání 1-3 dnů, 24-hodinovou ambulantní monitoraci krevního tlaku.. Toto objednávající často nerozlišuje, telefonicky lze ihned požadavek upřesnit.
  2. Je třeba odlišit, zda je vyšetření třeba provést co nejdříve nebo se jedná o dlouhodobý stav, kde vyšetření tolik nespěchá.
  3. Pacient dostane e-mailem termín vyšetření, ten mu často nevyhovuje. A začíná ping-pong komunikace ambulance - pacient.
Telefonicky se vše obvykle vyjasní při jednom kontaktu.


Objednávat mohou praktičtí lékaři a specialisté.
Pacient obdrží doporučení od příslušného lékaře a objednání je pak možné:
  • telefonicky zdravotní sestrou lékaře u zdravotní sestry
  • telefonicky pacientem u zdravotní sestry v ambulanci
  • osobně pacientem u zdravotní sestry v ambulanci
Ve zvláštních případech je možné vyšetření či ošetření i bez doporučení ošetřujícího lékaře.