Na co se specializujeme

  1. Diagnostika srdečních šelestů a onemocnění srdečních chlopní. U pacientů diagnostikujeme vady, sledujeme je a pokud si to choroba vyžaduje, odesíláme k operaci na špičkové kardiochirurgické pracoviště - CKTCH Brno.
  2. Diagnostika srdeční nepravidelnosti, často záchvatovité. Arytmie diagnostikujeme 24 hodinovým - 7 denním EKG Holterovským monitorováním (krabička sledující činnost srdce). Akutní stavy odesíláme k hospitalizaci, méně akutní stavy léčíme léky nebo odesíláme ke specializovaným výkonům do příslušných kardiocenter.
  3. Diagnostika dušnosti - srdeční selhávání. Diagnostika srdeční složky dušnosti ultrazvukem srdce, léčba léky, případně předání ke speciálním zákrokům do kardiocenter.
  4. Otoky nohou, zejména jednostranné. Diagnostika ucpání hlubokých žil dolních končetin krevní sraženinou, ohrožující pacienty utržením sraženiny do plic. Tyto pacienty vyšetřujeme v akutním režimu.
  5. Vysoký krevní tlak či podezření na něj. Zpřesnění diagnosy vysokého krevního tlaku 24 hodinovým ambulantním monitorováním krevního tlaku (asi 60-70 měření za den, daleko přesnější než 2-3 měření denně u lékaře či pacientem doma; často pro potřeby praktických lékařů, internistů atd.), případně další léčbou.
  6. Ultrazvuková vyšetření cév, zejm. pro potřeby odesílajících lékařů (krční tepny, tepny dolních končetiny pro praktické lékaře, neurology, internisty), žíly dolních končetin pro praktické lékaře, dermatology, internisty.
  7. Záchyt počínajících projevů aterosklerosy a další preventivní opatření (předcházení srdečnímu infarktu a mozkové mrtvici).