September 2015

Technologie

Za účelem lepší péče o pacienta o pacienty Uherskobrodska obměnila Kardiologická ambulance Uherský Brod přístrojové vybavení .
Velmi kvalitní přístroji Vivid 7 by nahrazen špičkovým přístrojem Vivid E 9 v nejmodernější verzi.