May 2020

Další kardiolog

Od 1.6.2020 začíná v naší ambulanci na částečný úvazek pracovat další atestovaný kardiolog, MUDr. Markéta Mikulcová, působící v Kardiovaskulárním centru Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Toto dále přispěje ke zlepšení návaznosti péče a prohloubení spolupráce s nejbližším a tudíž nejdostupnějším kardiocentrem.

Nový utrazvukový přístroj

Od 25.5.2020 pořídila naše ambulance druhý ultrazvukový přístroj - GE Vivid 95, aktuálně nejlepší přístroj na trhu. Cílem je zkrácení objednací doby a další zkvalitnění péče.
Pacienti Uherskobrodska si to zaslouží!