Kongres ESC

Za účelem rychlého přenosu nejnovějších medicínských informaci do praxe ambulance se zástupce
ambulance zúčastní Evropského kardiologického kongresu 2017 / ne za peníze farmaceutických firem /.