December 2018

Kardiologické výkony nejsou v regulacích

Výkony odbornosti 107 / kardiologie/ nejsou součástí regulací / indikované péče/ ze strany
pojišt’oven pro odesílající lékaře / s částečnou výjimkou u praktických lékařů zařazených do programu Akord, kde se do výpočtu bonifikací počítá cca 15 procent nákladů/.
Skutečnost je možno si ověřit u každoročního dodatku na ke smlouvě, kde jsou odbornosti vstupující do regulace uvedeny a odbornost 107 zde uvedena není.

Telefonické objednávání - proč ?

Při objednávání do naší ambulance preferujeme telefonické objednávání před objednáním e-mailem.

Proč?

1. Provádíme různá vyšetření - ultrazvukové vyšetření srdce (tzv. ECHO) či cév, EKG vyšetření jak jednorázové, tak monitorování srdečního rytmu Holterovským nosičem v trvání 1-3 dnů, 24-hodinovou ambulantní monitoraci krevního tlaku.. Toto objednávající často nerozlišuje, telefonicky lze ihned požadavek upřesnit.

2. Je třeba odlišit, zda je vyšetření třeba provést co nejdříve nebo se jedná o dlouhodobý
stav, kde vyšetření tolik nespěchá.

3. Pacient dostane e-mailem termín vyšetření, ten mu často nevyhovuje. A začíná ping-pong
komunikace ambulance - pacient.

Telefonicky se vše obvykle vyjasní při jednom kontaktu.

Vícedenní monitorace srdečního rytmu

Rozšiřujeme program vícedenního monitorování srdečního rytmu, zejména u pacientů po mozkových příhodách, a to co nejdříve po příhodě.
Zajímavý je vývoj amerických doporučení. Nejprve bylo preferováno několikatýdenní monitorování srdečního rytmu. Přínos však byl malý a proto je v novém americkém doporučení uvedeno, že více než 24 hodinové monitorování nemá velký význam.
Evropská doporučení jsou uvážlivější a doporučují 72 hodinové / třídenní / a delší monitorování. Proto u těchto pacientu respektujeme doporučení a rutinně provádíme 3 denní monitorování k záchytu případné arytmie/ fibrilace - míhání síní /.
Vyšetření indikují obvykle neurologové.
Obdobně delší než jednodenní monitorování provádíme u pacientů po slabosti či bezvědomí
a u pocitu přeskakování u srdce, pokud nejsou obtíže přítomny denně.