Vícedenní monitorace srdečního rytmu

Rozšiřujeme program vícedenního monitorování srdečního rytmu, zejména u pacientů po mozkových příhodách, a to co nejdříve po příhodě.
Evropská doporučení doporučují 72 hodinové / třídenní / a delší monitorování. Proto u těchto pacientu respektujeme doporučení a rutinně provádíme 3 denní monitorování k záchytu případné arytmie/ fibrilace - míhání síní /.
Vyšetření indikují obvykle neurologové.
Obdobně delší než jednodenní monitorování provádíme u pacientů po slabosti či bezvědomí
a u pocitu přeskakování u srdce, pokud nejsou obtíže přítomny denně.