Nový utrazvukový přístroj

Od 25.5.2020 pořídila naše ambulance druhý ultrazvukový přístroj - GE Vivid 95, aktuálně nejlepší přístroj na trhu. Cílem je zkrácení objednací doby a další zkvalitnění péče.
Pacienti Uherskobrodska si to zaslouží!