Další kardiolog

V Kardiologické ambulanci Uherský Brod pracuje na částečný úvazek další atestovaný kardiolog, MUDr. Markéta Ayaz, pracující v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie / kardiochirurgie/
v Brně.
Toto přispívá k dalšímu zlepšení návaznosti péče a prohloubení spolupráce s tímto špičkovým pracovištěm.