Kardiologické výkony nejsou v regulacích

Výkony odbornosti 107 / kardiologie/ nejsou součástí regulací / indikované péče/ ze strany
pojišt’oven pro odesílající lékaře / s částečnou výjimkou u praktických lékařů zařazených do programu Akord, kde se do výpočtu bonifikací počítá cca 15 procent nákladů/.
Skutečnost je možno si ověřit u každoročního dodatku na ke smlouvě, kde jsou odbornosti vstupující do regulace uvedeny a odbornost 107 zde uvedena není.