O způsobu objednání pacientů k vyšetření

Vyjma speciálních případů vzhledem k vytíženosti ambulance t. č. nepřebíráme pacienty od jiných okolních internistů a kardiologů .
Regionálně jsme smluvně povinni zajistit především péči o pacienty Uherskobrodska, proto je t.č. omezeno vyšetřování a ošetřování nových pacientů z jiných regionů.
Obě opatření nejsou výrazem naší neochoty, ale důsledkem vytížení / až přetížení / naší ambulance a nutnosti zachování kvalitní péče o pacienty.


Objednávat mohou praktičtí lékaři, internisté, neurologové, diabetologové, chirurgové, lékaři TRN, dermatologové a lékaři dalších oborů.
Pacient obdrží doporučení od příslušného lékaře a objednání je pak možné:

  • telefonicky zdravotní sestrou lékaře u zdravotní sestry
  • telefonicky pacientem u zdravotní sestry
  • osobně pacientem u zdravotní sestry
  • t.č. nepreferujeme objednání e - mailem . Proč ? Spektrum naších vyšetření je široké, při objednávání musíme posoudit také akutnost stavu / vyšetření v řádu dní - týdnů - 1 až 3 měsíců / .
  • V tomto případě je telefonické objednání v konečném důsledku rychlejší pro obě strany.


Ordinační doba:
Pondělí 7, 00 - 15, 30
Úterý 7, 00 - 16, 00
Středa 7, 00 - 15, 00
Čtvrtek 7, 00 - 15, 30
Pátek 7, 00 - 13, 00