Navazující specializovaná centra

 • Kardiovaskulární centrum Krajské nemocnice T. Bati, Zlín
 • Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno - Pekařská
 • I. interní kardioangiologická klinika (IKAK) FN USA Brno - Pekařská
 • Interní kardiologická klinika (IKK) FN Brno - Bohunice
 • I. interní klinika - kardiologická FN Olomouc
 • Kardiocentrum Nemocnice Podlesí Třinec
 • II. chirurgická klinika FN Brno - Pekařská
 • Kardiochirurgická klinika FN Olomouc
 • CKVP Neuron Medical s.r.o., Brno
 • IKEM Praha
 • Nemocnice Na Homolce Praha
 • FN Motol Praha