Navazující specializovaná centra

  • Kardiovaskulární centrum Krajské nemocnice T. Bati, Zlín
  • Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno - Pekařská
  • I. interní kardioangiologická klinika (IKAK) FN USA Brno - Pekařská
  • Interní kardiologická klinika (IKK) FN Brno - Bohunice
  • I. interní klinika - kardiologická FN Olomouc
  • Kardiocentrum Nemocnice Podlesí Třinec
  • II. chirurgická klinika FN Brno - Pekařská
  • Kardiochirurgická klinika FN Olomouc
  • CKVP Neuron Medical s.r.o., Brno
  • IKEM Praha