Technické vybavení ambulance

Kardiovaskulární špičkové sonografické přístroje fy GE Medical systems - Vivid E 9, Vivid 95.


 • dvourozměrné a jednorozměrné zobrazení
 • dopplerovské vyšetření pulzní a kontinuální
 • barevné dopplerovské mapování
 • tkáňové dopplerovské mapování
 • cévní a kardiální sondy
 • kvantifikace
 • záznamy videosekvencí
 • specle tracking
 • LGS (global longitudinal strain)

Jedno či vícedenní EKG Holterovský přístroj


 • software Century
 • nosiče DL 800 a 900

12 svodový počítačový EKG přístroj SEIVA


24 či 48 hodinový neinvazivní monitor krevního tlaku Seiva Sono Track