Technické vybavení ambulance

Kardiovaskulární špičkový sonografický přístroj fy GE Medical systems Vivid E 9.


  • dvourozměrné a jednorozměrné zobrazení
  • dopplerovské vyšetření pulzní a kontinuální
  • barevné dopplerovské mapování
  • tkáňové dopplerovské mapování
  • cévní a kardiální sondy
  • kvantifikace
  • záznamy videosekvencí
  • specle treking

jedno či vícedenní EKG Holterovský přístroj


  • software Century
  • nosiče DL 800 a 900

12 svodový počítačový EKG přístroj SEIVA


24 či 48 hodinový neinvazivní monitor krevního tlaku Seiva Sono Track


ergometrie