O výkonech

 • klinické kardiologické vyšetření
 • klinické angiologické vyšetření (zejm. akutní stavy a diagnostika)
 • ultrazvukové vyšetření srdce: dvourozměrné a jednorozměrné zobrazení, pulzní a kontinuální dopplerovské vyšetření, barevné dopplerovské mapování, tkáňové dopplerovské mapování
 • ultrazvukové vyšetření cév duplexní (dvourozměrné zobrazení, pulzní a kontinuální dopplerovské vyšetření, barevné mapování)
 • ascendentní hrudní aorta,oblouk aorty a proximální úsek descendentní aorty
 • břišní aorta
 • renální tepny
 • extrakraniální tepenný úsek karotického (a.carotis comunis, a.carotis.interna a externa) a extrakraniální tepenný úsek vertebrálního povodí
 • transkraniální duplexní sonografie (Willisův okruh + větve)
 • tepny nohou (a.iliaca externa, a.femoralis superficialis a profunda, a.poplitea, a.tibialis anterior a posterior,a.dorsalis pedis)
 • tepny rukou
 • horní a dolní dutá žíla
 • žíly nohou (v.iliaca externa, v.femoralis superficialis a proximální úsek v.femoralis profunda, v.poplitea, v.tibialis anterior a posterior)
 • žíly rukou
 • 24 hodinové EKG Holterovské monitorování
 • 24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku